Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi   

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Vallromanes és l'Oficina de Gestió Tributària de Montornès del Vallès.

carrer de la Pau n. 10, local
08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS
T:934 729 102
Horari: de 8.30 a 14 h
Email: orgt.montornes@diba.cat

Darrera actualització: 15.06.2015 | 12:13
Darrera actualització: 15.06.2015 | 12:13