Impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

Per Internet


L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accés a l'Oficina de Gestió Tributària de l'Ajuntament

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment, podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de gestió tributària reservant cita prèvia o bé trucar per telèfon al 932 029 802.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Vallromanes és l'Oficina de Gestió Tributària de Montornès del Vallès.

Carrer de la Pau, 10, local
08170 Montornès del Vallès
Tel. 934 729 102
Horari: de 8.30 a 14 h
a/e: orgt.montornes@diba.cat

Podeu consultar la  informació de contacte.

Darrera actualització: 8.03.2022 | 09:00
Darrera actualització: 8.03.2022 | 09:00