Codi de conducta dels alts càrrecs

D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta dels seus alts càrrecs. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.

Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Vallromanes

 

Darrera actualització: 4.08.2017 | 14:12
Darrera actualització: 4.08.2017 | 14:12