Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma e-Fact, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Presentació de factures electròniques e-factures

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, eina que el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació telemàticament a través d'aquest enllaç.

Codificació d'òrgans administratius-DIR3:

  • Oficina comptable (OC): L01082969
  • Òrgan gestor (OG): L01082969
  • Unitat tramitadora (UT): L01082969

Factures de fins a un import de 300€

Estaran excloses de l'obligació de facturar electrònicament a aquest Ajuntament les factures de fins a un import de 300€, impostos inclosos.

En aquest cas, les factures es poden presentar utilitzant qualsevol d'aquests tres sistemes d'entrada:

  1. Presencialment, presentant la factura en el registre de factures de l'Ajuntament (Plaça de l’Església, 6)
  2. Per correu postal dirigit al registre de factures de l’Ajuntament (Plaça de l’Església, 6- CP 08188)
  3. Per correu electrònic, enviant la factura directament a l'adreça electrònica registre.vallromanes@diba.cat

Dades bancàries del creditor

Podeu comunicar les dades bancàries mitjançant el formulari que s'adjunta en la part dreta.

Podeu accedir-hi mitjançant el següent enllaç: E-FACT

Al web del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), a la pàgina dedicada als proveïdors, hi ha tota classe de informació que us pot ajudar. Cliqueu en aquest enllaç.

Darrera actualització: 8.03.2022 | 09:04
Darrera actualització: 8.03.2022 | 09:04