Pressupostos i plantilles de personal

Publicacions oficials

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Vallromanes i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

Pressupostos i plantilles de personal

Darrera actualització: 26.03.2021 | 14:49
Darrera actualització: 26.03.2021 | 14:49