Resum dels acords del Ple de 19 de setembre de 2019

Divendres, 20 de setembre de 2019 a les 10:00

Aquest dijous, 19 de setembre, s'ha celebrat Ple ordinari de l'Ajuntament. Durant la sessió, s'han debatut 12 punts.

El resum dels acords és el següent:

-Proposta d’aprovació de l’increment retributiu del personal del 0,25% amb efectes de l'1 de juliol de 2019.

Votació: aprovat per unanimitat

-Proposta de Ple de modificació del dia de celebració de la Junta de Portaveus. Es proposa  celebrar la Junta de Portaveus el divendres de la setmana anterior a la celebració del Ple municipal, a les 13 h, en lloc del dijous.

Votació: A favor: MxV-ERC, IVALL, JxV, PSC              Abstenció: GdV

-Proposta d’aprovació de la declaració de la no disponibilitat del crèdit pressupostari de l’aplicació pressupostària. Motivada perquè l’adjudicació de l’obra de la nova seu de la Guàrdia municipal, finançada amb un préstec de la Diputació de Barcelona, ha estat per import inferior al previst (3.615,32 € menys).

Votació: aprovat per unanimitat.

-Moció presentada per MxV-ERC i IVALL en suport a les ONGs que treballen en el rescat i salvament al mediterrani. Es pot consultar el text íntegre aquí (1) i (2).

Votació: aprovat per unanimitat

-Moció de Gent de Vallromanes per instal·lar accessos per a la gent gran i/o persones amb mobilitat reduïda dins la piscina municipal. Es pot consultar el text íntegre aquí.

Votació: A favor: GdV, JxV, PSC             En contra: MxV-ERC, IVALL        

La moció queda rebutjada.             

-Moció de Gent de Vallromanes per augmentar a dos dies la recollida a domicili des restes vegetals. Es pot consultar el text íntegre aquí.

Votació: A favor: GdV, PSC             En contra: MxV-ERC, IVALL, JxV       

La moció queda rebutjada.                      

Darrera actualització: 20.09.2019 | 10:20