Notícies
  • Mesures d'autoprotecció El porc senglar a l'entorn urbà. Mesures d'autoprotecció 02.08.2019

    Davant la intensificació de la presència del porc senglar aquests darrers dies al municipi, l'Ajuntament està fent feines de desbrossament de l’estrat arbustiu i sega de l’ herbaci per dificultar l’accés i evitar zones de refugi d’aquests animals. També s'ha augmentat la vigilància nocturna per detectar-los amb rapidesa. Les accions s'estan realitzant en coordinació amb el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Més notícies