El Ple aprova per unanimitat una moció de suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani

Divendres, 20 de setembre de 2019 a les 10:10

El text ha estat presentat per l'equip de Govern (MxV-ERC i IVALL).

Els acords adoptats són:

PRIMER.- Expressar el suport amb les ONGs que naveguen pel mediterrani per rescatar persones i salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució política que reben.

SEGON.- Reiterar el compromís local com a municipi d’acollida, posant a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats socials que treballen amb persones refugiades els recursos materials i econòmics necessaris. 

TERCER.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la sentència del Tribunal Suprem que el condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament acordats que obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones.

QUART.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les divuit sentències del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que l’obliguen a transferir a la Generalitat, al llarg del 2019, la competència i els recursos per a l’acollida de les persones immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i beneficiàries de protecció internacional.

CINQUÈ.- Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen al mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de cooperació, reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament amb els països d’origen que actuïn sobre l’arrel del problema del drama migratori i que apliqui, també, polítiques d’acollida inclusives que garanteixin la subsistència i els drets més bàsics de tothom.

SISÈ.- Instar el Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, prengui les mesures necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat que estan desenvolupant les ONGs catalanes que treballen en el rescat i salvament al mediterrani.

VUITÈ.- Comunicar aquests acords a la l’ONG Proactiva Open Arms, a la Conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del govern català, al Parlament de Catalunya i al govern Espanyol.

Pots consultar el text íntegre aquí (1) i (2).

Darrera actualització: 20.09.2019 | 10:39