Vallromanes entra en estat d’emergència per sequera hidrològica

Dijous, 1 de febrer de 2024

Els municipis que pertanyen als sistemes Ter-Llobregat, entre els quals hi ha Vallromanes, i Darnius-Boadella entren a partir d’avui dijous 1 de febrer en estat d’emergència 1 del Pla de Sequera Hidrològica. Aquesta nova fase és més restrictiva i permet un consum màxim de 200 litres d’aigua per habitant i dia.

A continuació us recordem les restriccions d’aigua vigents en els usos urbans:

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

NETEJA DE VEHICLES

Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica. Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

REG DE ZONES VERDES I JARDINS, PÚBLICS I PRIVATS

Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte: · Per la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques. El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

REG ESPORTIU

El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l'esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica. S’han d’aplicar les mesures d'estalvi addicionals equivalents al volum d'aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes. El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

PISCINES PÚBLIQUES, PRIVADES, COMUNITÀRIES (inclou les d’establiments turístics)

Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:

  • Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).
  • Piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.

Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:

  • Piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com també en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
  • Piscines d’aigua de mar: es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores).

FONTS ORNAMENTALS

Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua excepte els refugis de fauna en perill d'extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic.

DUTXES A LES PLATGES

Es prohibeix utilitzar les dutxes i instal·lacions per a la neteja dels peus a les platges.

PISTES DE GEL I ALTRES USOS TEMPORALS

Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Darrera actualització: 1.02.2024 | 11:55