L’IE Els Tres Pins, seleccionat per al Programa d'acceleració de la transformació educativa PAcTE/ExC

Dilluns, 19 de de juliol de 2021 a les 13:10

L’Institut Escola Els Tres Pins ha estat seleccionat per a formar part del Programa d’acceleració de la transformació educativa i de la seva comunitat formada per 157 centres. El pla, impulsat i coordinat pel Laboratori de Transformació educativa i la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu propiciar la transformació educativa dels centres de manera personalitzada i del sistema educatiu cap a una educació més inclusiva i orientadora. 

Aquesta transformació es realitza mitjançant canvis guiats en diferents aspectes del centre: gestió, organització, metodologies i pràctiques d'aprenentatge/avaluació, per tal de centrar-les més en les persones que aprenen i en el treball en xarxa de la comunitat educativa tant dins com fora del centre. 

El pla, amb una durada de tres cursos, preveu una transició personalitzada a cada centre, adaptant-se a la seva realitat, proposant objectius realistes i assumibles i creant estratègies que permetin assolir millores continuades de manera cíclica. 

L’equip directiu de l’IE Els Tres Pins, el claustre del centre així com la Regidoria d’Educació han mostrat la seva il·lusió i ganes de participar en aquesta iniciativa de la qual destaquen “segur que millorarà la seva tasca docent basada en els principis d'equitat, excel·lència, coeducació, convivència, inclusió i diversitat”.

Per més informació podeu consultar aquest enllaç

Darrera actualització: 19.07.2021 | 13:04