El Pressupost municipal per al 2020 triplica les inversions respecte al 2019 per millorar els serveis a la ciutadania

Divendres, 17 de gener de 2020 a les 12:00

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment aquest dijous, 16 de gener, el pressupost municipal per al 2020, que preveu 4 milions d’euros, un 11% superior al del 2019, que va ser de 3,6 milions. L’increment s’explica per l’augment del capítol d’inversions, que passa de 147.000 euros del 2019 a quasi 478.000 euros aquest any.

La proposta econòmica del govern municipal (MxV-ERC i IVALL) recull la contractació d’estudis i projectes diversos al llarg del 2020 per executar durant aquest mandat. Entre ells, el del carril bici i de vianants que ha d’unir Vallromanes amb Vilanova del Vallès per la carretera BP-5002 i el de la reforma de la Zona esportiva municipal, que es realitzarà atenent els resultats de l’enquesta que es va fer a la ciutadania el passat mes d’octubre.

Millora de la seguretat i del subministrament d’aigua

El capítol d’inversions també preveu la instal·lació de més càmeres de videovigilància amb lector de matrícules, que se sumaran a les actualment instal·lades a cinc punts del municipi (la Rambla de Vallromanes, l’entrada del camp de golf, Can Palau, Can Galvany i la connexió de Can Rabassa amb Can Galvany).

D’altra banda, més de la meitat de l’import de les inversions (258.000 euros) es destinarà a la substitució de les canonades d’aigua potable a la zona del centre i de Torre Tavernera per solucionar els talls en el subministrament produïts per avaries.

També la proposta econòmica contempla nous contenidors per a la recollida selectiva de residus i el tancament del perímetre d’ubicació perquè la zona on se situen quedi neta i la reposició de fanals de la via pública.

Relació d’inversions

 • Contractació de projectes i estudis diversos (entre ells, el del carril bici i de vianants entre Vallromanes i Vilanova del Vallès, la reforma de la Zona esportiva municipal i la construcció d’un nou magatzem per a la brigada municipal): 95.000 €
 • Substitució i millores a les canonades d’aigua i xarxa d’aigua potable: 258.000 €
 • Adequació parcial de l’enllumenat públic: 6.800 €
 • Càmeres de videovigilància: 4.000 €
 • Cobertura tèxtil a l’entrada de l’Escola Els Tres Pins: 4.000 €
 • Actuacions a l’edifici de l’Escola bressol: 2.650 €
 • Pla director del Castell de Sant Miquel: 10.000 €
 • Millora dels accessos a les piscines municipals: 11.000 €
 • Adquisicions i adequacions de material, equips i maquinària: 53.500 €
 • Adquisició de nous contenidors i tancament: 13.672 €
 • Mesures de seguretat viària: 6.000 €
 • Sistema per facilitar el control de l’accés als equipaments municipals: 13.300 €

Pressupost equilibrat

Malgrat que es calcula que les arques municipals ingressin aquest any al voltant de 40.000 euros menys que el 2019 en Impost de Béns Immobles (IBI) per la rebaixa del 2,5% (aprovada en sessió plenària el 23 d’octubre de 2019), el govern municipal preveu un increment dels ingressos amb el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), amb la Caixa de crèdit de la Diputació de Barcelona (un instrument de cooperació local de la Diputació de Barcelona que té per objecte l'atorgament de crèdits a interès 0%), amb la venda de dues parcel·les edificables i amb l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per l’augment de l’activitat i del padró de cotxes.

L’aprovació inicial del pressupost municipal ha comptat amb els vots a favor de MxV-ERC i IVALL, els vots en contra del GdV i del PSC i l’abstenció de JxV.

Darrera actualització: 17.01.2020 | 12:15