Pressupost i plantilla de personal 2020

Pressupost

Resum del pressupost (aprovat inicialment al Ple de 16 de gener de 2020)

Anunci de l'aprovació definitiva (10 de març de 2020)

Documentació

Plantilla

Modificacions pressupostàries

Pots consultar les modificacions del Pressupost de 2020 en aquest enllaç.