Pressupost i plantilla de personal 2020

Pressupost


Resum del pressupost (aprovat inicialment al Ple de 16 de gener de 2020)

Anunci de l'aprovació definitiva (10 de març de 2020)

Documentació

Plantilla


Modificacions pressupostàries


Pots consultar les modificacions del Pressupost de 2020 en aquest enllaç.