Des d’avui, 15 de març, i fins al 15 d’octubre no es pot fer foc al bosc sense autorització

Dilluns, 15 de març de 2021 a les 11:50

Des d'avui i fins al 15 d'octubre no es pot encendre foc sense autorització en terrenys forestals, ja estiguin poblats d’espècies arbòries o no, i a la franja de 500 metres que els envolta.

La prohibició, recollida al Decret 64/1995, estableix les següents mesures:

  • No es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.
  • Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
  • Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
  • Queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Més informació: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 11:59