A Vallromanes, cada gota compta

Dimecres, 15 de novembre de 2023

L'Ajuntament de Vallromanes fa una crida urgent a la conscienciació i moderació de la població en el consum d'aigua, després que en aquest inici de tardor s'hagi assolit una xifra mitjana de consum domèstic que excedeix en quasi el doble el nombre de litres màxim de 230 litres permès per habitant i dia, que estableix el pla d'excepcionalitat per sequera que va decretar la Generalitat de Catalunya a principis de març.

La reducció a 230 litres com a màxim de consum per habitant i dia és una de les mesures aprovades per garantir l'abastament d'aigua. En cas que no es corregeixi l'incompliment, aquesta situació podria derivar en sancions per part de l'Agència Catalana de l'Aigua i la imposició de restriccions. És per aquest motiu que s'insisteix a la ciutadania a què prengui les mesures necessàries per tal de reduir el consum i fer una gestió més eficient de l'aigua.

Es recorda que resta prohibit:

  • Regar jardins i zones verdes, tant públics com privats, (excepte regs de supervivència d’arbres o plantes que s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20h a 8h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora).
  • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos. La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.
  • No està permès el primer ompliment de piscines de nova construcció. L’ús d’aigua potable per l’ompliment de piscines queda limitat al reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada a la neteja en establiments dedicats a aquesta activitat amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora dels establiments comercials només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
  • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.
  • Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Des de l'Ajuntament de Vallromanes s'han impulsat en els darrers mesos diverses accions correctores per tal de reforçar l'eficiència en la gestió de l'aigua a l'espai públic i als equipaments municipals, com el tancament de fonts municipals durant el període estival (a excepció dels dies de canícula), des del passat mes de març els sistemes de reg per aspersió de les zones verdes romanen tancats i només funcionen els sistemes de reg per goteig, i ja s’ha posat en marxa el projecte de reparació de la fuita d’aigua de la piscina municipal.

Per a més informació sobre les mesures i restriccions que estableix el pla de sequera, cliqueu al següent enllaç:
 
https://www.vallromanes.cat/actualitat/avisos/ban-estat-dexcepcionalitat-per-sequera-hidrologica-.html

Reglament municipal d’aigua: https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022016005513

Guia de consells per a l’estalvi i l’eficiència de l’aigua domèstica:
 
https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/09-guia_web_estalvi_aigua_domestics.pdf

Darrera actualització: 15.11.2023 | 11:46