BAN estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica

Dimecres, 15 de març de 2023 a les 09:41

El 07/03/2023 es va publicar al DOGC la Resolució ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es declara l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica. És per això que s’actualitzen les restriccions:

Reg

Resta prohibit regar jardins i zones verdes, tant públics com privats, excepte:

- Regs de supervivència d’arbres o plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20h a 8h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos.

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Piscines

L’ús d’aigua potable per l’ompliment de piscines queda limitat a:

- El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

No està permès el primer ompliment de piscines de nova construcció.

Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada a:

- Neteja en establiments dedicats a aquesta activitat amb sistemes de recirculació de l’aigua.

Fora dels establiments comercials només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Neteja de carrers i mobiliari urbà

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.

Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Eliminació de pols a l’aire

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Granges

L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

Fonts públiques

Addicionalment, i en coherència amb la situació d’excepcionalitat, l’Ajuntament ha tancat les fonts públiques fins a nou avís.

Darrera actualització: 15.03.2023 | 11:32