Vallromanes aprova l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals

Divendres, 17 de novembre de 2017 a les 10:00

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment aquest dijous, 16 de novembre, l’Ordenança sobre tinença d’animals, que actualitza la de 1996. El text vetlla pel benestar dels animals i regula la conducta dels seus propietaris o posseïdors per garantir una millor convivència ciutadana. El text ha comptat amb els vots favorables de MxV-ERC i PDeCAT, l’abstenció d’IVALL i els vots en contra de GdV.

El text, amb 74 articles, recull les obligacions dels propietaris vers els animals en diferents aspectes, entre altres: atenció higiènica i sanitària, identificació amb microxip i inscripció en el registre censal municipal.

Garantir la tranquil·litat i higiene

L’ordenança estableix mesures perquè la tranquil·litat dels veïns i veïnes no es vegi alterada pel comportament dels animals domèstics. Entre altres, prohibeix deixar-los sols des de les 22 h fins a les 8 h en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts. Aquesta prohibició s’estén a hores diürnes per als gossos que es manifestin amb insistents bordats.

El text també prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos, cavalls i altres animals a la vies públiques i que els animals orinin en els parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis, voreres i/o mobiliari urbà. Amb l’ordenança no es permet l’accés d’animals a les zones de jocs infantils i en aquells llocs expressament senyalitzats i que beguin aigua en contacte als brolladors o a les fonts públiques.

El text aprovat inicialment compta amb apartats centrats en gossos potencialment perillosos, animals exòtics i altres animals no considerats de companyia i l’abandonament. També estableix un règim de sancions: les derivades de les infraccions administratives previstes en aquesta ordenança segons la Llei de protecció d'animals (de 100 a 20.000 euros);  les derivades de les infraccions administratives contingudes en aquesta ordenança i que afectin la tinença de gossos potencialment perillosos (de 100 a 30.000 euros) i sancions derivades de les infraccions administratives relatives a actituds que atemptin contra la bona convivència i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes així com l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics ( de 60,10 a 3.000 euros).

Davant la comissió d'infraccions de caràcter lleu i greu, es podran realitzar actuacions d'educació ambiental o treballs a la comunitat. Aquests treballs serà fixats per l'òrgan competent de l'Ajuntament en substitució de la imposició de sanció econòmica.

L’ordenança aprovada inicialment estarà a exposició pública fins als 30 dies posteriors a la seva publicació al BOP i al DOGC.

Darrera actualització: 17.11.2017 | 17:01