Resum dels acords del Ple de 19 de novembre de 2020

Divendres, 20 de novembre de 2020 a les 13:11
  • Amb motiu del Dia Internacional contra la violència envers les dones, que es commemora el 25 de novembre, el Ple de l’Ajuntament va adoptar per unanimitat aquest dijous, 19 de novembre, uns acords contra la violència masclista.

També, tots els edils van donar suport a la proposta per sol·licitar a la Generalitat la suspensió immediata de les jornades i batudes de caça durant el confinament municipal dels caps de setmana i per celebrar un debat amb la ciutadania sobre la pràctica d’aquesta activitat en el marc de l’elaboració del Pla estratègic de Vallromanes.

Aprovada per unanimitat una proposta contra la violència masclista

Els acords adoptats són:

  • Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones.
  • Elaborar un informe de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 envers les violències masclistes a nivell municipal.
  • Impulsar els recursos d’atenció i prevenció contra la violència masclista.
  • Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.
  • Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista.
  • Manifestar el compromís per eradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament.

Consulta el text de la proposta aquí.

El Ple aprova per unanimitat fer un debat amb la ciutadania sobre la pràctica de la caça

Els acords adoptats són:

  1. Demanar a la Generalitat de Catalunya, a través del DARP, que suspengui immediatament les batudes i jornades de caça que coincideixin amb el confinament municipal de cap de setmana.
  2. Celebrar un debat entre la ciutadania de Vallromanes, en el marc del Pla Estratègic que iniciarem imminentment, respecte la conveniència de conviure amb la pràctica de la caça i les seves possibles alternatives en el cas d'optar per demanar a la Generalitat la suspensió de la pràctica de la caça a Vallromanes.
  3. Comunicar aquests acords al DARP i a la societat de caçadors.

Consulta el text de la proposta aquí.

Moció per estudiar dotar d’ajuts a hoteleria, empreses, comerços i autònoms del municipi afectats per la situació de la COVID-19

MxV-ERC i JxV van presentar una esmena a la totalitat a la moció de GdV per estudiar dotar d’ajuts a hosteleria, empreses, comerços i autònoms del municipi afectats per la COVID19. L’acord aprovat és el següent:

“Deixar de cobrar la part proporcional de la taxa anual de 2020 de residus comercials als establiments que han tancat temporalment per la pandèmia de la covid-19, o en el seu defecte donat un ajut equivalent a la mateixa quantitat econòmica.”

Votació. A favor: MxV-ERC, JxV i regidor no adscrit. GdV, IVALL i PSC mostren el seu desacord en què es presenti una esmena a la totalitat i no participen de la votació.

Consulta el text íntegre de la moció aprovada aquí.

Moció per estudiar instal·lar purificadors d’aire o altres similars per a desinfecció de l’Institut Escola Els Tres pins, l’Escola bressol i els edificis municipals

MxV-ERC i JxV van presentar una esmena a la totalitat a la moció de GdV per estudiar instal·lar purificadors d ́aire o altres similars per a desinfecció de l’Institut Escola Els Tres Pins, l’Escola bressol i els edificis municipals. L’acord aprovat és el següent:

"La realització de la monitorització de l'aire per a tenir dades objectives que ens ajudin a millorar els protocols de ventilació dels esmentats espais."

Votació. A favor: MxV-ERC, JxV i regidor no adscrit. GdV, IVALL i PSC mostren el seu desacord en què es presenti una esmena a la totalitat i no participen de la votació.

Consulta el text íntegre de la moció aprovada aquí.

Moció en referència al comportament dels càrrecs públics

MxV-ERC i JxV van presentar una esmena a la totalitat a la moció presentada per IVALL en referència al comportament dels representants públics.

Els acords aprovats són:

1. El compromís de tots els representants polítics de l'Ajuntament de Vallromanes a comportar-se de manera exemplar, respectant el Reglament Orgànic Municipal, desenvolupar la seva actuació amb respecte a totes les persones, sense l'ús de la violència verbal, ni l'insult, l'amenaça, l'assetjament ni la falsedat.

2. Ratificar l’acord de Ple de 20 de juliol de 2017 d'aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Vallromanes i aplicar, en el cas que sigui necessari, les sancions previstes a la llei 19/2014, del 29 de desembre.

Votació. A favor: MxV-ERC, JxV i regidor no adscrit. GdV, IVALL i PSC mostren el seu desacord en què es presenti una esmena a la totalitat i no participen de la votació.

Consulta el text íntegre de la moció aprovada aquí:

Darrera actualització: 23.02.2021 | 14:11