Resum dels acords de Ple del 15 de novembre de 2018

Divendres, 16 de de novembre de 2018 a les 13:00

Aquest dijous 15 de novembre s’ha celebrat sessió plenària de l’Ajuntament de Vallromanes.

Resum dels acords:

Expedient 1460/2018. Modificació de crèdit

El pressupost per al 2018, aprovat al desembre de 2017, preveia en l’annex d’inversions 10.000 € per al Camí de la Joiosa i 15.000 € per al Camí de Can Brutau. El Ple aprova destinar aquestes dues quantitats a la reforma de l’oficina de Correus i de la nova seu de la Guàrdia municipal i realitzar les dues actuacions previstes al pressupost de 2018 amb el projecte d’urbanització del Camí de la Joiosa i amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.

Votació: A favor: MxV-ERC. En contra: PDeCat, GdV. Abstenció: IVALL

 

Expedient 1607/2018. Modificació de crèdit

El pressupost per al 2018 preveia una despesa inicial en Seguretat Social superior a la realitzada. El Ple aprova destinar els 40.000 € de diferència a un seguit de despeses que han estat realitzades sense consignació pressupostària suficient, corresponents a la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos acreditats per diferents proveïdors.

Votació: A favor: MxV-ERC. En contra: PDeCAT, Gent de Vallromanes. Abstenció: IVALL

 

Proposta d’acord d’aprovació i adhesió al document “Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc”

Proposta del Consell Comarcal del Vallès Oriental perquè tots els ajuntaments s’adhereixin al document que recull el protocol d’actuació en matèria d’infància i adolescència en risc.

Votació: Aprovat per unanimitat

 

El Ple aprova per unanimitat incorporar dues mocions d’urgència:

1- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics, presentada per MxV-ERC, PDeCAT i IVALL. Informació aquí.

2-Moció d’urgència per augmentar la seguretat al municipi  de Vallromanes, presentada per Gent de Vallromanes. El text queda rebutjat amb els vots a favor de Gent de Vallromanes i IVALL, l’abstenció del PDeCAT i els vots en contra de MxV-ERC. Text íntegre aquí.

Gent de Vallromanes també va presentar una moció d’urgència per a la creació de la Policia Local de Vallromanes. MxV-ERC va votar en contra d’incorporar aquest punt a la sessió i va emplaçar a ser debatut en un altre ple; IVALL va votar-hi a favor i el PDeCAT s’hi va abstenir.

Darrera actualització: 17.11.2018 | 13:41