Resum dels acords de ple de la sessió ordinària del 21 de març de 2024

Dimarts, 26 de març de 2024 a les 08:41

El passat dijous 21 de març es va celebrar sessió plenària ordinària de l’Ajuntament. Entre els punts inclosos a l’ordre del dia es va aprovar la proposta d’acord sobre la verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla Parcial PPU-7 de Can Sala Gros que consisteix en la reordenació les parcel·les o zones actuals de la Granja ecològica i de l'hotelera unificant-les en una sola, sense augmentar l’àmbit del sector, ni la seva edificabilitat ni tampoc l’ocupació. A més a més, s’afegeix el canvi d’ubicació de la zona d’equipaments i la zona verda del sector per una millor ordenació d’aquestes amb continuïtat els espais lliures públics del sector de Can Balet, quan actualment estan en zones separades i també un increment de les cessions de sistemes en detriment del sòl privat.

Es va aprovar l’increment addicional del 0,50% de les retribucions bàsiques del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Vallromanes, calculats sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022 i amb efectes retroactius a 1 de gener de 2023, i les Bases Reguladores del concurs de Pintura Ràpida.

A més, es va aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vallromanes per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran “Centre de dia de Vallromanes” i també l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Vallromanes relatiu a l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l’Institut Escola els Tres Pins.

En la sessió plenària, també es va aprovar i prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora d'Anna Ferrer per motius laborals.

Darrera actualització: 25.03.2024 | 16:20