Resum dels acords de la sessió plenària extraordinària de l’11 de juny de 2020

Divendres, 12 de juny de 2020 a les 12:36

Aquest dijous 11 de juny, l’Ajuntament ha celebrat sessió plenària extraordinària.

El resum dels acords és el següent:

1.Increment retributiu del Complement específic del personal al servei de l’Ajuntament en el 2% amb efectes des de l’1 de gener de 2020.

Votació: aprovat per unanimitat.

2. Conveni per a la Gestió informatitzada del padró d'habitants (AGIPH) amb la Diputació de Barcelona.

Votació: aprovat per unanimitat.

3. Conveni per a la gestió informatitzada de la confecció de la nòmina amb la Diputació de Barcelona.

Votació: aprovat per unanimitat.

4. Conveni per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Votació: aprovat per unanimitat.

5. Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb diversos ajuntaments per als anys 2019 i 2020. El pressupost municipal hi designarà per a aquest any 1.126,87 euros.

Votació: aprovat per unanimitat.

6. Aprovació de la pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Vallromanes per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria. El pressupost municipal que es destinarà per a aquest any serà de 22.932,38 euros. El conveni té efectes des de l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre de 2021.

Votació: aprovat per unanimitat.

7. Pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallromanes per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatori de Vallromanes que assisteixen a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès. El 50% del cost del servei és assumit per les famílies i l'altre 50%, per l’Ajuntament.

Votació: aprovat per unanimitat.

8. Conveni d’assistència tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallromanes en matèria de comptabilitat i eficiència energètica. El pressupost municipal de 2020 hi destinarà 1.257,75 € (IVA inclòs). L’Ajuntament calcula que amb aquest assessorament aconsegueix un estalvi energètic mitjà entre 4.000 i 5.000 euros a l’any.

Votació: aprovació per unanimitat.

9. Nomenament de Neus Roura com a jutgessa de Pau titular del Jutjat de Pau de Vallromanes.

Votació. Aprovat per unanimitat

Darrera actualització: 12.06.2020 | 12:41