Prohibida la crema de restes vegetals a tot el territori durant tot l'any

Dimarts, 18 d'octubre de 2022 a les 11:01

A diferència d'altres anys, aquest 2022 queda prohibida la crema de restes vegetals a tot el territori durant tot l'any i únicament es podrà realitzar sempre i quan es disposi de la corresponent autorització i/o sota condicions d'excepcionalitat,  (en restes vegetals agrícoles per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament o en restes vegetals forestals en entorns silvícoles, amb l'objectiu de prevenir els incendis forestals, quan no sigui possible accedir per a la seva retirada i posterior gestió). En aquests casos, caldrà tramitar l'autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de focs d'esbarjo al següent enllaç:

https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi

Per la resta de casuístiques, caldrà gestionar els residus vegetals prioritzant el seu reciclatge mitjançant, principalment, les deixalleries municipals. Aquesta prohibició ha estat aprovada amb la Llei estatal 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Darrera actualització: 19.10.2022 | 11:01