Moció per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent a les escoles bressol

Dilluns, 21 de maig de 2018 a les 12:30

La moció, presentada per GdV, va ser aprovada en la sessió plenària del 17 de maig de 2018.

El text va comptar amb els vots favorables de PDeCat, IVALL i GdV. MxV-ERC hi va votar en contra.

Els acords adoptats són:

“1). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la sentencia del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute pendent contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi.

2). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de l’escola bressol de Vallromanes, que tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, sí que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos curos escolars des del 2012, i que preveu aquesta sentencia.

3). Demanar i recuperar la subvenció per a l’escola bressol d’abans de la crisi i que el finançament de les publiques torni a mans de la Generalitat de Catalunya, que és la que en té les competències.

4). Que la Diputació de Barcelona faci el càlcul de la totalitat de l’import que hauria d’abonar el Departament d’Ensenyament en concepte de retorn de l’avançament de les quantitats aprovisionades en els programes de suport a les llars d’infants municipals i exigeixi la seva transferència.

5). Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a totes les entitats municipals, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’escola bressol de Vallromanes.”

Es pot llegir el text íntegre de la moció aquí.

Darrera actualització: 22.05.2018 | 12:59