El Ple aprova per unanimitat una moció per modificar l’ordenança reguladora de la taxa de gual

Divendres, 16 de març de 2018 a les 12:45

La moció aprovada va ser presentada conjuntament pels grups municipals MxV-ERC i IVALL.

Els acords adoptats són:

“1.El compromís de no aprovar el padró de la taxa de gual corresponent a 2018, mesura que comportarà no cobrar cap rebut d’aquesta taxa el 2018, a excepció de les plaques que es demanin i realitzar la corresponent modificació pressupostària.

2.Modificar l’ordenança reguladora de la taxa de gual a aplicar a partir de 2019, en el sentit d’eliminar el concepte que regula amb caràcter general l’ús privatiu de l’entrada de vehicles i alhora mantenir només de forma voluntària la reserva de l’aparcament a través de la placa. Aquesta modificació s’aprova en el Ple d’ordenances fiscals de 2018.

3.Notificar aquest acord a tots els contribuents de Vallromanes.”

Es pot llegir el text íntegre de la moció en la part de documentació.

Gent de Vallromanes i PDECAT van presentar una altra moció per a la supressió de l’ordenança, que no va prosperar perquè MxV-ERC i IVALL van votar-hi en contra (es pot consultar la moció en la part de documentació. En la sessió plenària es va comentar que en el text s'havia presentat una esmena per incorporar-hi "la notificació d'aquest acord als contribuents de Vallromanes").

Darrera actualització: 16.03.2018 | 14:35