El Ple aprova bonificar amb el 50% de la quota de l’IBI els habitatges amb instal·lacions d’energia solar

Divendres, 16 d'octubre de 2020 a les 14:43

Aquest dijous, 15 d’octubre, el Ple va aprovar la bonificació del 50% de la quota de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a aquells habitatges que incorporin instal·lacions d’energia solar fotovoltaica o tèrmica.

El text aprovat estableix a partir de l’1 de gener de 2021 una bonificació del 50% durant tres anys, amb un màxim de 550 € anual, per a les instal·lacions d'energia solar que tinguin un mínim del 30% de la potència contractada. Aquesta mesura se’n suma a altres ja aplicables, com la bonificació del 95% a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

La proposta va ser aprovada amb els vots favorables del Govern municipal (MxV-ERC, JxV i el regidor no adscrit) i l’abstenció de l’oposició (GdV, IVALL i PSC), que va justificar el seu sentit del vot dient que el text era millorable.

El Ple del 16 de juliol va aprovar per unanimitat una moció per fomentar l’ús de les energies renovables, on tots els grups municipals es comprometien a estudiar “quines serien les possibles bonificacions aplicables a l’IBI i a d’altres impostos per a la instal·lació d'energia solar tèrmica i/o fotovoltaica al municipi de Vallromanes". El text inicial va ser presentat per GdV i MxV-ERC i IVALL van presentar-hi esmenes, que van ser acceptades per unanimitat. D’acord a aquest compromís, els grups han mantingut reunions per debatre les diferents opcions de bonificacions per a les instal·lacions d’energia solar.

Actualització de les ordenances

El Ple d’ahir també va aprovar l’actualització d’algunes ordenances per a la clarificació, correcció d’errors formals i la incorporació de normativa i jurisprudència. Els textos modificats són de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals; de l’Impost sobre béns immobles; de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO); de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Acords

En la sessió d’aquest dijous, es van prendre altres acords:

-Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Vallromanes i el de Montornès del Vallès per a l’execució de les obres del Pla director del Castell de Sant Miquel. Aquest document estableix que l’aportació econòmica serà proporcional al número d’habitants de cada municipi, de manera que l’Ajuntament de Vallromanes assumirà el 15% del cost real i efectiu de les actuacions i contractacions.

Votació: A favor: MxV-ERC, JxV, regidor no adscrit. Abstenció: PSC i IVALL. En contra: GdV.

- Aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador per al curs 2019-2020 del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els ajuntaments.

Votació: aprovat per unanimitat

 

Vídeo del Ple (al Canal Youtube de l'Ajuntament).

Darrera actualització: 23.02.2021 | 14:32