El dijous 21 de setembre, Ple ordinari de l’Ajuntament

Dimarts, 19 de setembre de 2017 a les 00:00

El dijous 21 de setembre a les 20 h a la Sala de Conferències del Casal de Cultura se celebrarà sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament.

L'ordre del dia és:

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 20.07.2017

2.Proposta d'acord d'aprovació del Compte General 2016. Expedient 506/2017

3.Proposta d’acord sobre la conformitat de la segona verificació del Text refós de la Modificació Puntual núm. 7 del POUM, per a la inclusió de la masia de Can Xisquet en el Catàleg de masies i cases rurals. Expedient Gral. 167/2014

4.Moció presentada pel grup municipal PDCAT i recolzada per la resta de grups municipals del Consistori, en relació a la Modificació de la normativa que permeti recuperar habitatges ocupats il·legalment. Expedient 189/2017.

 

B) Activitat de control

5.Control i fiscalització d’acords i resolucions diverses.

6.informació d'alcaldia

 

C) Precs i preguntes

7.Precs i preguntes

Darrera actualització: 20.09.2017 | 13:40