Acords de la sessió plenària del 4 de novembre de 2020

Dijous, 5 de novembre de 2020 a les 14:10
  • Aquest dimecres, 4 de novembre, es va celebrar Ple extraordinari a sol·licitud dels edils en l’oposició (GdV, IVALL i PSC).

Els grups municipals de GdV i IVALL van mostrar el seu desacord amb què l’ordre del dia incorporés altres punts als presentats per l’oposició i amb què la sessió plenària se celebrés per via telemàtica en lloc de presencial.

Els acords adoptats són:

Proposta d'acord de la modificació del pressupost número 11 mitjançant suplement de crèdit.

La proposta augmenta el crèdit inicial de les partides de gestió d’animals de companyia (de 21.000 € a 30.000 €) i de recollida i eliminació dels residus municipals (de 260.000 € a 343.000 €) amb part del crèdit inicial assignat a Seguretat Social.

Votació. A favor: MxV-ERC, JxV i el regidor no adscrit. En contra: PSC. No participen de la votació GdV i IVALL.

 

Proposta d’acord sobre la conformitat de la verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del POUM, supressió del PAU 7 Torre Tavernera.

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la supressió del PAU 7 Torre Tavernera que dona compliment a les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Votació. A favor: MxV-ERC, JxV i el regidor no adscrit. En contra: PSC. No participen de la votació GdV i IVALL.

 

Proposta presentada per GdV, IVALL i PSC per incentivar l’autoconsum amb la instal·lació d’energia solar als habitatges i fomentar ús d’energies alternatives dins els municipi, amb la bonificació del 50% de l’IBI durant 4 anys fins a un màxim de 750 euros.

Els grups municipals MxV-ERC i JxV hi presenten una esmena a la totalitat basada en la ratificació de l’acord de Ple de 15 d’octubre de 2020 que bonifica l’IBI als habitatges que instal·lin energia solar amb el 50% de la quota, i amb un màxim de 550 €, durant els primers tres anys.

Votació (text de l’esmena a la totalitat). A favor: MxV-ERC, JxV i el regidor no adscrit. En contra: PSC. No participen de la votació GdV i IVALL.

L’esmena a la totalitat queda aprovada i no prospera la proposta presentada per GdV, IVALL i PSC.

 

Proposta presentada per GdV, IVALL i PSC per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per fomentar el debat de qualitat i proporcional.

Els grups municipals MxV-ERC i JxV hi presenten una esmena a la totalitat per aprovar la creació d’una comissió per a l’estudi de les possibles modificacions al ROM, formada pels portaveus municipals, el secretari interventor i l’Alcalde, que la presidirà.

Votació (text de l’esmena a la totalitat). A favor: MxV-ERC, JxV i el regidor no adscrit. No participen de la votació GdV, IVALL i PSC.

L’esmena a la totalitat queda aprovada i no prospera la proposta presentada per GdV, IVALL i PSC.

 

Proposta presentada per GdV, IVALL i PSC per a instal·lar un punt de càrrega elèctrica al municipi per a vehicles.

Els grups municipals MxV-ERC i JxV assenyalen que aquest punt ja està previst al seu programa de Govern i presenten una esmena a la totalitat per aprovar la realització d’un estudi de costos de la instal·lació i manteniment d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

Votació (text de l’esmena a la totalitat). A favor: MxV-ERC, JxV i el regidor no adscrit. No participen de la votació GdV, IVALL i PSC.

L’esmena a la totalitat queda aprovada i no prospera la proposta presentada per GdV, IVALL i PSC.

 

A Precs i Preguntes, MxV-ERC i JxV presenten una esmena a la totalitat a la sol·licitud de l’oposició de no limitar el temps en aquest punt. Els dos grups en el Govern demanen el compliment del article 37 del Reglament Orgànic Municipal, en què es concreta una durada de dos minuts sense un segon torn de paraules.

Votació. A favor: MxV-ERC, JxV i el regidor no adscrit. En contra: PSC. No participen de la votació GdV i IVALL.

Darrera actualització: 05.11.2020 | 14:21