Medi Ambient

Prevenció d'Incendis Forestals


La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i les seves modificacions, estableix —entre d’altres obligacions— que els nuclis de població i urbanitzacions, aïllades han d’assegurar una franja perimetral exterior de protecció de 25 metres d’amplada al voltant.

Vallromanes és un municipi considerat d’alt risc d’incendi forestal d’acord amb l’annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

El Ple de la Corporació de Vallromanes, en sessió ordinària de data 20 de desembre 2022, adoptà un acord sobre l’aprovació definitiva el plànol de delimitació d’urbanitzacions, nuclis de població, instal·lacions i edificacions de Vallromanes (Vallès Oriental), en la versió definitiva (juny 2022).

Definició Franja exterior de protecció: franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que s’estableixen al Decret 123/2005.

Objectius:

  • Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal a l’interior de les zones habitades.
  • Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior.

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/campanyes-informatives/campanya-franges/

Darrera actualització: 3.05.2024 | 10:39
Darrera actualització: 3.05.2024 | 10:39