Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament

 

 

Meses de contractació


Pots consultar aquí les meses de contractació i actes entrant en cada expedient de licitació i adjudicació.

Anul·lacions i desistiments


Pots consultar aquí les anul·lacions, decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiments.

 

Darrera actualització: 22.03.2018 | 09:33
Darrera actualització: 22.03.2018 | 09:33