Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

Dimecres, 15 de març de 2023 a les 09:01
Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:
Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
 
Entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'ha de comunicar la realització de qualsevol mena de crema en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.
 
Durant tot l'any i a tot el territori de Catalunya queda prohibida la crema de restes vegetals per explotacions que estan obligades a gestionar el material vegetal generat. Aquesta activitat només es podrà realitzar sota les condicions d'excepcionalitat que disposa l'article 27 de la Llei 7/2022, del 8 d'abril, per problemes fitosanitaris amb autorització de Sanitat Vegetal o per prevenció d'incendis amb autorització de les Seccions Territorials de Boscos del Departament.
 
Per demanar autorització aquí.
Darrera actualització: 28.03.2023 | 12:25