Resum dels acords del Ple municipal de 18 de juliol de 2019

Divendres, 19 de juliol de 2019 a les 14:00

Ahir dijous 18 de juliol, es va celebrar Ple ordinari de l'Ajuntament de Vallromanes. Entre els acords adoptats, hi ha l’aprovació del Compte General, la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per canviar la periodicitat de les sessions plenàries (de mensuals a bimestrals) i el calendari de les dues festivitats locals per al 2020 (Sant Vicenç i Sant Miquel).

La sessió plenària, de 18 punts, no va comptar amb la participació del grup municipal del PSC. El seu regidor, Jaume Puigventós, va excusar l'assistència per motius personals.

Constitució dels grups polítics i designació de portaveus

Pots consultar la denominació dels grups municipals per al mandat 2019-2023 i els portaveus designats per a cadascuna de les formacions polítiques aquí.

Proposta de modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM)

Es proposa modificar la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries, de mensuals a bimestrals (art, 26.1 del ROM). Se celebraran el tercer dijous dels mesos senars. En aquest punt també es va votar afegir un tercer paràgraf a l'article 57 del ROM per especificar el deure i l'obligació que tenen els regidors i regidores i els grups municipals de relacionar-se amb l'Ajuntament per mitjans electrònics.

Votació

 • A favor: MxV-ERC, IVALL, JxV
 • En contra: GdV

Constitució de la Comissió Especial de Comptes

Es constitueix la Comissió Especial de Comptes, que estarà formada per un regidor o regidora de cadascun dels grups municipals i serà presidida per l’alcalde. La composició és la següent:

 • President: David Ricart
 • MxV: Mònica Fernández
 • IVALL: Carles Ortiz
 • GdV: David Carrillo
 • JxV: Jordi Madaula
 • PSC: Jaume Puigventós

Votació. Aquest punt queda aprovat per unanimitat

Modificació de crèdit de 92.557 €

Es proposa una modificació de crèdit de 92.557 € per finançar diferents despeses, entre elles les derivades de la composició del nou Consistori i per l’increment del 0,25% de les retribucions als treballadors i treballadores municipals.

Votació

 • A favor: MxV, IVALL
 • En contra: GdV
 • Abstenció: JxV

Modificació de crèdit de 54.431,16 €

Arran dels pressupostos participatius, celebrats entre el 28 de gener i l'11 de febrer, es proposa una modificació de crèdit de 54.431,16 €, que es finançarà amb recursos propis, per crear una partida al capítol d’inversions. Notícia relacionada: Reformes a l’Escola bressol, l’opció més votada als pressupostos participatius

Votació. Aquest punt queda aprovat per unanimitat

Proposta d'aixecament de reparaments d'intervenció

Generat per factures corresponents al lloguer d’una màquina i al servei de recollida i acollida d'animals.

Votació

 • A favor: MxV-ERC, IVALL, JxV
 • Abstenció: GdV

Aprovació del Compte General

El Compte General mostra la imatge fidel del patrimoni, la situació financera, resultats i execució del pressupost. Pots consultar l’informe d’intervenció aquí.

Votació

 • A favor: MxV-ERC, IVALL, JxV
 • En contra: GdV

Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 11 del POUM de Vallromanes de la supressió del PAU núm. 7 Torre Tavernera.

El POUM preveia un vial intern. D'acord amb els propietaris, se suprimeix.

Votació

 • A favor: MxV-ERC, IVALL, GdV
 • Abstenció: JxV

Proposta d’acord d’aprovació de festes locals per a l’any 2020

Es proposen les següents dates, consensuades amb l'escola Els Tres Pins i l'Escola bressol:

-Festa major de Sant Vicenç: 24 gener

-Festa major Sant Miquel: 28 setembre

Votació. Aquest punt queda aprovat per unanimitat.

Moció del grup municipal Gent de Vallromanes per dotar de més recursos i mitjans el cos de seguretat de la Guàrdia municipal

Votació

 • A favor: GdV
 • En contra: MxV-ERC, IVALL
 • Abstenció: JxV

La moció queda rebutjada. Pots consultar-la aquí.

Moció del grup municipal Gent de Vallromanes per reparar trams del ferm en mal estat de l’urbanització de Can Rabassa

Votació

 • A favor: GdV
 • En contra: MxV-ERC, IVALL
 • Abstenció: JxV

La moció queda rebutjada. Pots consultar-la aquí.

Darrera actualització: 19.07.2019 | 14:54