El pressupost per al 2018 augmenta la despesa en seguretat ciutadana, serveis socials, gent gran, mobilitat i neteja

Divendres, 15 de desembre de 2017 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment aquest dijous, 14 de desembre, el pressupost per al 2018, que preveu 5,4 milions d’euros, dels quals 1,7 provenen de les quotes urbanístiques de Can Rabassa. El document econòmic s’ha aprovat amb els vots favorables de MxV-ERC i PDeCAT, l’abstenció d’IVALL i els vots en contra de GdV.

La despesa municipal per al 2018 augmenta en seguretat ciutadana, serveis socials i gent gran, mobilitat i neteja tot i la congelació dels impostos i taxes. La proposta econòmica recull quatre eixos prioritaris del programa d’actuació municipal 2015-2019:

Centre de Dia i Casal de la Gent Gran, que s’ubicarà a l’edifici de les Antigues Escoles. El document preveu destinar 30.000 € a l’arranjament de l’entorn i 20.000 € a l’adquisició del mobiliari.

Millorar la seguretat ciutadana. El pressupost preveu destinar 27.500 € a la instal·lació d’un sistema de videovigilància i 25.000 € a la reforma de les noves dependències de la Guàrdia Municipal, que se situaran on s’ubica actualment el Casal de la Gent Gran una vegada el Casal s’hagi traslladat a l’edifici de les Antigues Escoles. També, el document econòmic preveu un nou vehicle per a la Guàrdia Municipal per sistema de rènting i nou material per als guàrdies.

Millorar la neteja de la via pública. La proposta preveu l’adquisició per rènting d’una nova escombradora amb l’objectiu d’augmentar la freqüència de la neteja viària de dos a cinc dies a la setmana la qual cosa permetrà incidir més en la neteja de les urbanitzacions.

Realitzar les obres d’urbanització a Can Rabassa. El pressupost preveu una inversió de 1,7 milions d’euros per a les obres d’urbanització a Can Rabassa, d’acord amb el projecte aprovat, procedents de les quotes urbanístiques dels propietaris. La part municipal es finança amb els ingressos generats per l’Ajuntament i destinats a patrimoni municipal del sòl.

Per executar aquestes prioritats, es creen dos llocs de treball municipal (auxiliar administratiu i operari de la brigada) i s’amplia la jornada laboral de dues de les cinc persones destinades a la neteja dels equipaments municipals.

Pressupost equilibrat

La proposta planteja un pressupost equilibrat. L'increment dels ingressos ordinaris es produeix per l'augment de padrons i no per alteració tributària, ja que els impostos i taxes per al 2018 han estat congelats.

El pressupost per al 2018 també preveu una reducció de la despesa ordinària (la destinada a consum i manteniment), a causa de, majoritàriament, la disminució de la despesa en la conservació i consum de l’enllumenat públic arran del canvi a sistema LED d’un miler de fanals.

Inversions

A més de les obres d’urbanització a Can Rabassa, l’arranjament de l’entorn del Centre de Dia i Casal de la Gent Gran i el seu mobiliari, es preveuen les següents inversions:

  • Diferents interceptors per evitar l'acumulació d'aigua i fang quan plou: 29.000 €
  • Nova vorera a Vista Alegre: 6.500 €
  • Reparació del clavegueram: 47.313,64 € (el 90% dels quals procedeixen de la subvenció del Consorci Besós-Tordera)
  • Obertura del camí de La Joiosa: 10.000 €
  • Millores al camí de Can Carló a Coll de Clau: 15.000 €
  • Ampliació de l’oficina de correus: 9.000 €

Del total de les inversions, 172.000 € provenen d’un préstec sense interessos de la Diputació de Barcelona.

Pots consultar la informació a la part de documentació.

 

Darrera actualització: 15.12.2017 | 14:35