El Ple municipal aprova una moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions

Dilluns, 19 de març de 2018 a les 10:00

El text ha comptat amb els vots favorables de MxV-ERC, PDeCAT i IVALL i l'abstenció de Gent de Vallromanes.

Els acords adoptats amb la moció, presentada per MxV-ERC, són:

“Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.

Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les cotitzacions més baixes.

Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.

Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes laborals realitzades pel PP i el PSOE.

Cinquè. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions.

Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació.

Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els agents socials.

Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat.

Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al Parlament de Catalunya.”

 

Es pot consultar el text íntegre en la part de documentació.

Darrera actualització: 19.03.2018 | 10:55